Gromobranske instalacije

Zaštita je objekta pri neposrednom udaru munje. Zaštita od munje dijeli se na zaštitu od posrednog tj. izravnog udara (može uzrokovati mehanička oštećenja ili požar i oštećenja električnih instalacija i opreme-potrebno ugraditi vanjsku zaštitu od munje) i od neposrednog tj. neizravnog udara munje (štetu obično uzrokuje velika elektromagnetska polja prisutna u trenutku udara munje, očituje se u velikim induciranim naponima u električnim vodičima ili uređajima-potrebno ugraditi odgovarajuću unutarnju zaštitu od munje).

Vanjski sustav zaštite od munje sastoji se od sustava hvataljki, odvodnog sustava te sustava uzemljenja.

Unutarnja zaštita od munje sastoji se od  pravilno odabrane i postavljene zaštite od prenapona i odgovarajućeg izjednačavanja potencijala čija veličina odgovara odabranoj razini zaštite.

Pravilno izvedena gromobranska instalacija uspješno štiti objekt od  mehaničkih oštećenja ili požara.