Instalacija slabe struje

Služe u prvom redu za napajanje i po­vezivanje telekomunikacijskih uređaja (telefona, signalnih na­prava, zajedničkih radio i TV antena i sl.), uređaja za daljinsko upravljanje, mjerenje i obradu podataka, a ponekad i za napa­janje trošila vrlo niskih napona. U ovim instalacijama primje­njuju se najčešće samo tzv. mali naponi (do 50 V), pa stoga dodir dijelova koji su redovito ili slu­čajno pod naponom nije opasan za život čovjeka. Pri izvođenju ovih instalacija treba voditi računa o kvalitetnom prijenosu signala kao i o po­stizanju što niže razine električnih smetnji, prigušivanja i mehaničkoj čvrstoći vodiča.

Telefonske instalacije

Instalacije informatičkih mreža

Antenski sustavi

Audio-video govorni uređaji

Sigurnosni sustavi

Sustavi centralnog upravljanja i nadzora (pametne kuće) KNX