Instalacija jake struje

Služe u kućama, tvorničkim objektima i drugdje za priključak električnih trošila na električnu mrežu ili lokalni izvor električne energije. U niskonaponskim mrežama na koje su priključene, električne instalacije upotrebljavaju se za napajanje trošila određenim standardiziranim nazivnim napo­nom. Najčešće se primjenjuju naponi 230 i 380 V za izmjeničnu struju. Dodirom nekog dijela instalacije koji je pod naponom može biti opasan za život i zdravlje, a kvar takve instalacije može prouzrokovati štetu na imovini, npr. izazvati požar. Stoga za gradnju takvih instala­cija postoje vrlo detaljni propisi.

Uvođenje električnih vodova i pribora u zgrade i druge građevinske objekte

Elektroenergetske instalacije, vanjski razvodi, kućni priključci, mjerni ormari, razvodne ploče

Realizacija gradilišnog priključka-atesti sigurnosti

Instalacija unutarnje/vanjske rasvjete u privatnim, poslovnim, gospodarskim, turističkim objektima…

Popravak, adaptacija postojećih električnih instalacija