Ostale djelatnosti

U suradnji s našim partnerima nudimo sljedeće usluge:

  • Izrada elektrotehničkih projekata i rješenja za stambene i poslovne objekte
  • Izrada projekata izvedenog stanja
  • Izrada idejnih projekata
  • Izrada troškovnika i procjena troškova
  • Konzalting u elektrotehnici
  • Stručni nadzor tijekom građenja
  • Mjerenja i ispitivanja instalacija jake i slabe struje s izradom pripadajuće dokumentacije